UAB ,,Tarandės šeimos klinika” baigė įgyvendinti projektą ,,UAB Tarandės šeimos klinika verslo procesų optimizavimas”

UAB ,,Tarandės šeimos klinika” įgyvendino projektą “UAB Tarandės šeimos klinika verslo procesų optimizavimas” pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 “E-verslas LT”.

Pagrindinis projekto tikslas – siekti UAB ,,Tarandės šeimos klinika” veiklos planavimo procesų efektyvinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo bei darbo našumo didėjimo, diegiant elektroninio verslo sprendimus.

Įdiegta verslo valdymo sistema padės didinti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą, siekti optimaliai efektyvių paslaugų procesų. ES finansinės paramos dėka įvykdytos orientuotos investicijos pakels UAB ,,Tarandės šeimos klinika” darbo našumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, tuo pačiu keliant ir Lietuvos bendrą ekonomikos lygį.

Atgal į straipsnių sąraša