UAB ,,Tarandės šeimos klinika” pradėjo įgyvendinti projektą ,,UAB Tarandės šeimos klinika verslo procesų optimizavimas”

UAB ,,Tarandės šeimos klinika” pradėjo įgyvendinti projektą “UAB Tarandės šeimos klinika verslo procesų optimizavimas” pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 “E-verslas LT”.
Pagrindinis projekto tikslas -siekti UAB ,,Tarandės šeimos klinika” veiklos planavimo procesų efektyvinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo bei darbo našumo didėjimo, diegiant elektroninio verslo sprendimus.
Numatoma, kad įgyvendinus projektą, bus pasiekti šiuos rezultatus: 1. Augantis įmonės konkurencingumas ir produktyvumas; 2. Pasiekti optimaliai efektyvūs paslaugų procesai, nes verslo procesai taps nepertraukiami ir optimaliai lankstūs, todėl įmonė koncentruosis į aukštesnius tikslus. ES finansinės paramos dėka įvykdytos orientuotos investicijos pakels UAB ,,Tarandės šeimos klinika” darbo našumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, tuo pačiu keliant ir Lietuvos bendrą ekonomikos lygį.
Projekto bendra vertė – 44 880,00 Eur. 50 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Planuojama projekto pabaiga – 2017 m. balandžio 1 d.

Atgal į straipsnių sąraša