PALIATYVIOJI PAGALBA PACIENTO NAMUOSE

UAB Tarandės šeimos klinika teikia paliatyvios pagalbos paslaugas suaugusiems paciento namuose Vilniuje.

Paliatyvioji pagalba  –  tai ligonio, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, priežiūra. Paliatyviosios pagalbos tikslas – sergančio paciento gyvenimo kokybė, t.y. tinkamas nuskausminimas, pagrindinės ir gretutinių ligų sukeltų simptomų valdymas, reikalingų medicininių procedūrų atlikimas, pragulų ir kitų žaizdų priežiūra, artimųjų konsultavimas ir mokymas.

Ambulatorinių paliatyvios  pagalbos paslaugų paciento namuose teikimą reglamentuoja 2007-01-11 LR SA įsk Nr. V-14. Jei paciento būklė atitinka indikacijas, išvardintas šiame teisės akte, paliatyvios pagalbos paslaugos namuose yra kompensuojamos PSDF lėšomis, t.y. teikiamos nemokamai.

Norint gauti paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose, būtina atlikti šiuos žingsnius: 

  1. Kreiptis į savo gydantį gydytoją dėl siuntimo (Forma 027/a) gauti ambulatorinę paliatyviąją pagalbą namuose.
  2. Gavus siuntimą, kreiptis į UAB Tarandės šeimos klinikos slaugos koordinatorių, tel. 8 671 96083.
  3. Paliatyviosios pagalbos specialistai įvertins informaciją, užpildytą gydančio gydytojo siuntime, atsižvelgs į paciento sveikatos būklę, paliatyviosios pagalbos kriterijus ir indikacijas, nurodytas teisės aktuose, ir priims sprendimą dėl paliatyviosios pagalbos teikimo.

Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose metu pacientą lankys gydytojas, slaugytojai ir aptars su ligoniu ir artimaisiais galimus pagalbos būdus, paskirs simptominį gydymą ir medicinines procedūras, jei jos reikalingos.