Pažymos, kitos paslaugos

Išsamiai ir kruopščiai atliekame profilaktinį sveikatos tikrinimą. Išduodame:

  • pažymas vairuotojams (F083-1/a),
  • pažymas vaikams į mokyklas, darželius ar kt. ugdymo įstaigas, vykstant į stovyklas (F079/a),
  • pažymas sportui,
  • medicininiu pažymėjimus licencijoms (F046/a) gauti ir pan.,
  • išrašus iš medicininių dokumentų (draudimo kompanijoms (F027/a), teismams ir pan.)
  • vykstančių į užsienį medicinines pažymas (F082/a),
  • ir kt.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis LR SAM 2000-05-31 įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

Atgal į paslaugų sąraša